20/04/2024

Prijavite se za projekt u Rumunjskoj

Nova prilika za 5 mladih ljudi! (18-26 godina)

 Projekt Hands-On Skills se bavi problematikom nezaposlenosti među mladim ljudima, a kroz neformalni način učenja će omogućiti sudionicima da unaprijede svoje kompetencije kako bi se lakše integrirali u tržište rada.
Projekt se održava u srcu predivne Transilvanije u periodu od 24.4 do 4.5.2023.

Infopack i prijavnica se nalaze na linku: https://linktr.ee/kreaktiva.os