30/05/2024

Uspješno završen partnerski projekt u Italiji “Yes, we can!”

U listopadu je naša udruga sudjelovala u projektu Youth European Strategy, We Can!“ ili jednostavno „DA, možemo!“, Projekt je to financiran od strane Erasmus+ projekta,a osmišljen je kako bi istražio obnovljenu Strategiju EU za mlade „Uključivanje, povezivanje i osnaživanje mladih i izmišljanje alata i lokalnih i europskih projekata za mlade, na temelju svojih ciljeva za mlade za dobrobit mladih ljudi s manje mogućnosti.
Naši voditelji Saša Milaković i Filip Bodražić, imali su priliku unaprijediti znanje vezano uz EU (ciljeve nove Europske strategije za mlade i ciljeve za mlade) radeći u međunarodnom kontekstu, istražujući najbolje prakse 10 zemalja, kroz tematske radionice i sastanke sa stručnjacima. U 7 dana treninga u Arma di Taggia potaknuto je uz mnogo znanja i povezivanje između organzacija koje će nam pomoći i za buduće aktivnosti i u budućem radu.
Naša udruga unaprijedila je institucionalne kapacitete za poboljšanje kvalitete naših aktivnosti rada s mladima inovativnim i kreativnim metodama neformalnog učenja koje se odnose na potrebe naših mladih u nepovoljnom položaju kroz razmjenu iskustava i dobre prakse o lokalnim i međunarodnim aktivnostima mladih.
Tijekom cijelog trajanja projekta, također s obzirom na probleme COVID-19 koji su usporili naše aktivnosti, projekt YES we Can bio je ključan za poticanje građanskog sudjelovanja mladih kroz bolje razumijevanje Europske strategije za mlade i ciljeva mladih: kroz preporuke napisane tijekom treninga u Arma di Taggia, postigli smo sposobnost da imamo poticajnu i sveobuhvatnu strategiju za zadovoljavanje potreba mladih u nepovoljnom položaju kao što su mladi iz ruralnih sredina s kojima intenzivno radimo, osobe u NEET statusu, Romi, manjine, nezaposleni, izbjeglice i migranti ili drugo.