20/04/2024

Kako uspješnije komunicirati?

U sklopu našeg ESS projekta Ruralni heroji s nama je naša trenerica Monika provela radionicu na temu kako uspješno komunicirati unutar našeg tima. Iako će svatko za sebe reći kako ima relativno dobro ili vrlo dobro razvijene komunikacijske vještine, to zapravo ne znamo dok ne dođemo u situaciju kada moramo komunicirati.

Kako se komuniakcija rijetko odvija u savršenim uvjetima, važno je znati komunicirati u žurbi, u stresu, razumjeti funkciju jezika te uz verbalnu voditi računa i o neverbalnoj te paraverbalnoj komunikaciji.

Tijekom radionice imali smo mogućnost proći i nekoliko kraćih vježbi kako bismo detektirali razine uspješnosti naše komunikacije te gdje još imamo prostora za rad.

Zaključak evaluacije radionice je bio kako je važno komunicirati i voditi računa o drugoj strani u komunikaciji kako bi odnos bio kvalitetniji na duge staze. Kako je naglasila i trenerica uspješna komunikacija unutar tima ključna je za postizanje naših zajedničkih ciljeva i održavanje produktivne radne atmosfere.

Dobili smo i nekoliko ključnih savjeta kako unaprijediti komunikaciju:

  1. Jasne smjernice i ciljevi: Definirajte jasne smjernice i ciljeve tima kako bi svi članovi bili na istoj stranici. Ovo osigurava da svatko razumije svoju ulogu i doprinosi zajedničkom uspjehu.
  2. Otvorena komunikacija i poštovanje: Stvaranje atmosfere otvorenosti potiče članove tima da dijele ideje, rješenja i eventualne probleme. Važno je poticati poštovanje među članovima, bez obzira na različite perspektive.
  3. Redovite komunikacije: Održavajte redovite sastanke kako biste informirali članove tima o napretku, promjenama i izazovima. Redovite komunikacije ojačavaju osjećaj povezanosti među članovima tima.
  4. Aktivno slušanje: Razvijajte vještinu aktivnog slušanja. Dajte pažnju sugovorniku, postavljajte pitanja i potvrđujte svoje razumijevanje. Ovo pomaže u smanjenju nesporazuma i poboljšava međusobno razumijevanje.
  5. Koristite različite komunikacijske alate: Raznoliki komunikacijski alati prilagođeni su različitim situacijama. Koristite e-poštu za formalne obavijesti, video konferencije za sastanke uživo i alate za zajedničko suradničko radno okruženje za dijeljenje resursa.
  6. Konstruktivna povratna informacija: Dajte i primajte konstruktivnu povratnu informaciju. Pohvale potiču motivaciju, dok konstruktivna kritika omogućuje članovima tima da se razvijaju i rastu.
  7. Rješavanje sukoba: Sukobi su neizbježan dio timskog rada. Važno je naučiti kako ih konstruktivno rješavati, usredotočujući se na rješenja umjesto na optuživanje.
  8. Timsku kulturu stavite u prvi plan: Razvijajte pozitivnu timsku kulturu koja potiče suradnju, inovacije i međusobno povjerenje. Timovi s jakom kulturnom povezanošću često su uspješniji u ostvarivanju svojih ciljeva.
  9. Postavite ciljeve zajedno: Uključite članove tima u postavljanje ciljeva kako bi se osiguralo njihovo vlasništvo nad projektom. Ovaj proces povećava motivaciju i odgovornost.

Kako je naglasila i trenerica, uspješna komunikacija u timu nije samo ključna za postizanje ciljeva, već i za izgradnju snažnih međuljudskih odnosa koji će nam pomoći kroz svih 12 mjeseci i time ćemo biti mnogo bliži k postizanju željenih rezultata.