20/04/2024

Okoliš vs. otpad 1:0

U sklopu našeg ESS projekta RURALNI HEROJI proveli smo našu prvu aktivnost u lokalnoj zajednici u suradnji s drugim udrugama i institucijama jer – zajedno smo jači!

Aktivnost je provedena u Batini 25.3. od 9 do 12h, nakon čega smo imali osiguran ručak za sve sudionike od strane naših partnera!

Ukupno smo skupili gotovo 30 vreća otpada čime smo značajno pridonijeli jednom od naših ciljeva, a to je konkretno djelovanje i utjecaj u lokalnoj zajednici!

Nažalost svjedoci smo kako se često formiraju ilegalna odlagališta otpada čemu je vrlo teško stati na kraj, a upravo ovakve lokalne aktivnosti pomažu osvijestiti sve mještane kako se radi ne samo o zagađivanju okoliša već i o

Očuvanje okoliša u manjim sredinama gorući je problem kojemu želimo pristupiti aktivacijom svih dionika lokalne zajednice čime pridonosimo kako samom očuvanju zajednice tako i povećanju svijesti o smanjenju otpada na divljim odlagalištima posebno jer će vidjeti aktivne mlade ljude koji i samo direktno pridonose njegovom očuvanju!

Veselimo se prvoj od nekoliko većih aktivnosti koji će provesti mladi sudionici ESS projekta Ruralni heroji!