21/02/2024

Uskoro započinje lokalni trening u sklopu KA2 Erasmus+ projekta za lokalne organizacije!

Tijekom srpnja planiramo u Osijeku provesti trening za male organizacije kore rade ili se žele educirati o radu s mladima s poteškoćama od kojih su i mladi s invaliditetom.

U sklopu našeg projekta planiramo uključiti čak 6 organizacija u provedbu aktivnosti kako bismo omogućili i drugim organizacijama u našoj sredini stjecanje znanja i vještina u svrhu što uključivijeg rada s mladima.

Svi troškovi su pokriveni iz projekta “Activities for the inclusion of people with disabilities”, a nakon samo dvodnevnog treninga planiramo provesti i niz aktivnosti u koje ćemo uključiti više od 100 mladih iz naše županije i organizacija koje će sudjelovati u treningu.