20/04/2024

Mladi kreaktivci održali radionicu za učenike III. Gimnazije u Osijeku

Mladi kreaktivci koji su sudjelovali na Erasmus+ projektu “Be in demand” i “Green choice” održali su radionicu učenicima drugih razreda III. Gimnazije u Osijeku.

Projekt 7. sat ima za cilj osnaživanje učenika za veće uključivanje u kreiranje izvannastavnih sadržaja u školi, a specifični cilj je osnaživanje vijeća učenika da u dijalogu sa predstavnicima škole i predstavnicima organizacijama civilnog društva te drugim
organizacijama, sudjeluju u kreiranju sadržaja izvannastavnih aktivnosti (u skladu sa EU strategijom za mlade) i sata razrednog odjela, surađujući sa dionicima u zajednici.

U sklopu projekta predstavili smo im samu temu zapošljivosti, ali i “zelenih” inicijativa i cirkularne ekonomije koja postaje sve zastupljenija tema u mnogim europskim državama.

Uspješnu provedbu naše aktivnosti popratili su i mediji jer su u fokusu bili mladi i podizanje njihovih kompetencija u području planiranja vlastitih obrazovnih potreba i provedbe aktivnosti izvannastavnih aktivnosti.

Veselimo se sličnim aktivnostima u budućnosti.

Više o projektu na Reunionu možete pročitati na  https://beindemandyouthexchange.wordpress.com/

Želite li poslušati i pogledati nešto više o projektima na Reunionu i Karibima pogledajte sljedeći video od 38 minute.