20/04/2024

Nakon svake radionice, vrijeme je za evaluaciju!

Nakon svake radionice, vrijeme je za važan korak – evaluaciju! Ovaj proces pruža sudionicima našeg ESS projekta Ruralni heroji da uče iz svog iskustva, ali i da omoguće sudionicima naših aktivnosti priliku za procjenu postignutog napretka, identifikaciju uspješnih aspekata i područja za poboljšanje. Evaluacija ne samo da nam pomaže u poboljšanju samih radionica već i u oblikovanju boljeg iskustva za naše sudionike.

U tu svrhu važno nam je postaviti jasne ciljeve za radionicu i definirati mjere uspjeha. Tijekom evaluacije, ti ciljevi služe nam kako bismo razumjeli koliko je sadržaja usvojeno. Sudionici bi trebali ocijeniti u kojoj su mjeri postigli postavljene ciljeve, doprinoseći transparentnosti i razumijevanju svih uključenih.

Pitanja o zadovoljstvu sudionika ključna su nam za evaluaciju. Upitnici, razgovori ili povratne informacije pružaju nam vrijedne informacije o tome kako su sudionici doživjeli radionicu, jesu li zadovoljni sadržajem, interakcijom i nama koji provodimo radionicu. To nam omogućava prilagodbu budućih radionica prema potrebama polaznika.

Osim toga, važno je razmotriti i potaknuti aktivnu participaciju sudionika. Aktivno sudjelovanje ključno je za uspješnost radionica, stoga je važno provjeriti je li struktura, tempo i način prezentacije bili poticajni za sudionike.

Uvijek se trudimo strukturirano pristupiti evaluacijama kako bismo kontinuirano unaprjeđivali kvalitetu našega rada i najboljim mogućim rezultatima.