21/02/2024
kreaktiva

Započela je provedba ESS projekta Ruralni heroji!

Veliko nam je zadovoljstvo podijeliti sa svima prekrasnu vijest kako je Agencija za mobilnost i programe EU objavila rezultate financiranih projekata za Europske snage solidarnosti. Među njima je i naš projekt “Ruralni heroji” kojeg će provoditi naši volonteri primarno na području Batine, okolnih sela, ali će se u provedbu uključiti i mladi iz Osijeka kao podrška.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz program Europskih snaga solidarnosti u iznosu od 6 888 eura i trajat će 12 mjeseci, odnosno do siječnja 2024. godine.

Opći cilj našeg projekta jest kako slijedi:
Dugoročni – Povećati socijalni kapital, povezanost zajednice te unaprijediti otpornost lokalne zajednice i povećati kvalitetu
života putem povećanja društvene, aktivne participacije i boljeg života svih skupina stanovništva
Kratkoročni – Omogućiti mladima aktivaciju resursa zajednice i razvijanje vlastitih resursa uz minimalna financijska ulaganja
i veliki broj volonterskih sati uloženih u osnaživanje zajednice te na temelju ostvarenih rezultata nastaviti provoditi druge
aktivnosti za koje je potrebna snažnija socijalna povezanost lokalnoga stanovništva

Odlučili smo se i za posebne ciljeve kojjima želimo posebno pridonositi provedbom aktivnosti, a oni su:
Posebni cilj 1. – Poboljšan pristup znanjima, vještinama i mogućnostima mladih osoba kao i koritštenje tih vještina u lokalnoj
zajednici
Posebni cilj 2. – Osmišljavanje i provedba aktivnosti koje su predložene od strane članova lokalne zajednice koji će
pripremiti i provesti mladi u lokalnoj zajednici
uz poštivanje osnovnog pravila a to je uključivost svih članova zajednice neovisno o različitostima