21/02/2024

Završen je PDA Kreartivity, nastavljamo s online aktivnostima

Udruga je sa svojim partnerima iz Italije, Armenije, Gruzije, Portugala, Cipra, Grčke, Danske i otoka Curacao provela vrlo nam važan projekt o inovativnim načinima rada s mladima. Projekt je kako već i znamo, financiran sredstvima Eramus+ programa, područje mladih.

“KreARTivity” smatramo jedinstvenim projektom koji će našoj udruzi odrediti smjer u godinama koje dolaze jer nam pruža priliku osobama koje rade s mladima, u neformalnom okruženju, istražiti snagu koju umjetnosti ima – putem likovne umjetnosti (boja, oblik, tehnika), dramske umjetnosti (gluma) te koristeći svoje tijelo i vlastitu ekspresiju kroz ples – riječi su naše voditeljice projekta Elene Atanasovski.

Osnovna svrha jest uvođenje inovativnih elemenata u vlastiti rad i osnaživanje mladih osoba različitih profila s kojima organizacije rade, a same aktivnosti su prilagođene za rad s mladima u fizičkom kontaktu i virtualno s čime nastavljamo već sljedećega mjeseca. Naime, do srpnja ćemo provoditi aktivnosti online sa svim onim sudionicima koji osjećaju da trebaju podršku suportivnog tima koji se sastoji od trenerica i drugih sudionika. Imat ćemo i online sastanke sudionika no naravno komuniciramo i kroz našu zatvorenu grupu na FB i WhatsApp.