20/04/2024
Ravnopravnost spolova u projektima za mlade

Projekt “Ravnopravnost spolova u projektima za mlade”

Trening u sklopu projekta “Ravnopravnost spolova u projektima za mlade”održan je u ožujku 2015. godine u gradu Van u Turskoj za 27 sudionika – voditelja mladih, osoba koje rade s mladima, trenera i nastavnika koji rade s mladima (posebno s mladima s manje mogućnosti) iz Poljske, Makedonije, Češke, Bugarske, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Hrvatske, Rumunjske i Turske.

Osnova je bila diskutirati i iznaći rješenja za ravnopravnost spolova u projektima za mlade u smislu sudjelovanja u lokalnim ili međunarodnim projektima za mlade, prostora za njih te, u organizacijama i aktivnostima, kako bi se otvorile mogućnosti za kaliteta rad na jednakosti i jednakoj mogućnosti sudjelovanja za sve građane neke zemlje.

Na kraju projekta sudionici su imali priliku saznati više o temi rodno osviještene politike i socijalnog uključivanja te će u budućnosti moći koristiti stečene kompetencije i vještine za vlastite projekte za mlade.

Cilj je svakako povećati vidljivost žena u projektu, stvaranjem i podizanjem svijesti o temi rodno osvještene politike, razmjenom dobre prakse o ravnopravnosti spolova na projektima za mlade, povećavajući vidljivost osoba u nepovoljnom položaju imajući u fokusu uvijek ravnotežu među njima u javnom prostoru i njihovu ravnopravnost.