30/05/2024

SUDJELOVANJE NA PBA “KEY 2 EDUCATION”

U rujnu 2014. godine predsjednica udruge, Sanela Ravlić, predstavljala nas je na „Partnership Building Activity: “KEY 2 EDUCATION” koji se održao u Kopenhagenu, Danska.

Svrha transnacionalne aktivnosti bila je povezati organizaciju s potencijalnim partnerima iz zemalja EU u svrhu zajedničkog prijavljivanja projekata iz područja KA2: Strateška partnerstva u budućnosti.

Aktivnost za stvaranje partnerstava bila je usmjerena na sudionike u području formalnog i neformalnog obrazovanja, koji bi željeli raditi ili surađivati s drugim organizacijama na razvoju obrazovnog sustava i njenih sastavnica. Očekivano, veliki broj sudionika je dolazio iz formalnog sektora obrazovanja (srednje škole) ali je bilo i predstavnika iz nevladinog sektora aktivnih u području mladih, poduzetničkih potpornih institucija te tvrtki. Raznolikost u strukturi sudionika svakako je pridonijela kvaliteti ove aktivnosti za razvoj partnerstava. Niz aktivnosti imale su za cilj stvaranje pretpostavke za buduću suradnju institucija u području strateških partnestava KA2 no nerijetko su institucije formirale i KA1 ideju za projekt.

U svrhu daljnje suradnje uspostavljen je kontakt s velikim brojem organizacija no s tri organizacije (dvije organizacije iz Francuske i jedna organizacija iz Mađarske) razvijen je detaljan plan projekata koji se planiraju prijaviti na prvom roku tijekom 2015. godine. Nadamo se uspjehu uspostavljenih partnerstava! 🙂